Tehnieno risanje raeunalni kih programov

Dober program za blagovno znamko je le polovica bitke. Drugi del je ohranjanje vseh uradnih zadev, pravilno segregacijo, organiziranje dokumentov v pisarni, tako da jih lahko kadar koli hitro najdete, npr. Objekt, ki omogoèa poslovno upravljanje, se lahko èrpa iz integriranih raèunalni¹kih programov. Zadnji, ki je priljubljen med mnogimi uporabniki, je del programov Optima.

NeofossenNeofossen -

Zainteresirani se lahko odloèijo za optima program iz optima in ga preizkusijo v smislu funkcionalnosti, ocenijo vmesnik itd. Program lahko naroèite tudi na CD-ju ali spletnem dovoljenju. Demo razlièica je na voljo 60 dni. Program je namenjen okolju Windows (operacijski sistem Windows 7 (skupaj s skupino Starter, Windows Vista s servisnim paketom 2, Windows XP SP 3, Windows Server 2003 s servisnim paketom 2, Windows Server 2008 s servisnim paketom 2, Windows Server 2008 R2. Priporoèena najmanj¹a loèljivost zaslona je 1024 x 768. Sistemski skrbnik mora izdelati program. Postopek namestitve je predhoden potrditvi garancije, licence in nadaljnjih pogojev. Naslednji korak je izbira aktivnih modulov. Uporabnik izbere module, za katere je bila doloèena kupljena licenca. Izvleèene komponente bodo kasneje bogate za novosti v izdelavi programa: Program / pripomoèki / operaterji. Baza podatkov je kljuè programa Comarch OPTIMA. Èe ima uporabnik ¾e name¹èen in odprt stre¾nik, je konfiguriran za potrebe programa. Po zakljuèku konstrukcije ni treba znova zagnati raèunalnika.