Te ave pri delu prevajalca

Delo tolmaèa je izjemno pomembna in izjemno odgovorna naloga, saj mora prevajalec prenesti pomen izraza pijaèe k drugemu med obema entitetama. Zato ni toliko ponoviti besedo, kot je bilo reèeno, temveè prej izraziti pomen, vsebino, bistvo izraza, slednje pa je veliko te¾je. Tak¹en prevajalec ima globok pomen v komunikaciji in razumevanju ter pri njihovih motnjah.

Pijaèe iz vrst prevodov so konsekutivno tolmaèenje. Kaj je enako za vrsto prevodov in kaj verjamejo v svojo specifiènost? Ko govorimo iz glave, prevajalec poslu¹a doloèeno stran te opombe. Takrat lahko zapisuje in ima samo tisto, kar potrebuje govornik. Ko se ta del na¹ega mnenja zapre, je vloga prevajalca, da ji po¹lje motiv in naèelo. Seveda, kot smo ¾e omenili, ni treba ¾iveti natanèno ponavljanja. Vsekakor mora biti red stvari, da imajo smisel in dajo izjave. Po ponovitvi se govornik zaveda svoje pripombe in jo spet deli na konkretne znaèilnosti. Dejansko se vse dogaja sistematièno, vse do izvr¹itve izjave ali odgovorov sogovornika, ki poteka v lokalnem jeziku, njegova pozornost pa se pouèuje in objavlja prvi osebi.

Ta vrsta prevajanja je va¹a bolezen in slabosti. Prava prednost je, da muèijo redno. Fragmenti izreka, vendar pa seveda te sestavine lahko razbijejo pozornost in zanimanje v izjavah. S prevajanjem nekaterih besedil se lahko zlahka odvrnete, pozabite na nekaj ali samo premagate ritem. Vsi pa lahko spoznajo vse in komunikacija se ohrani.