Svetlobna svetilka

Na obmoèjih s potencialno eksplozivno atmosfero se sklicujemo na svetilke atex. Gre predvsem za nelomljive leèe, pa tudi za vodoodporno in poznam ohi¹je. Na trakovih imajo nedrseèo gumo.

Svetilka atex sije z razpr¹eno ali usmerjeno svetlobo. Obièajno je opremljen z belo diodo, eno zeleno in dvema rdeèima.Svetilke so lahko tudi roène. Dobre so in diode oddajajo razpr¹eno svetlobo. Omre¾je je zgrajeno v tak¹nem sistemu, ki ¹èiti pred nagibanjem po nagnjenih povr¹inah. ©e vedno je odporen proti prahu in vodoodpornosti. Dodatno je odporna proti koncu visokih vi¹in. Èas osvetlitve je pribli¾no 9 ur, najbolj vzdr¾ljiv pa svetlobo do 45 ur.Zahvaljujoè name¹èeni roèici se lahko obesi na pas ali zanko.©e en naèin svetlobnih bliskavic v Atexu so resnièno varne svetilke. Telo Maya je narejeno iz polimera, ki je zdrav za najbolj agresivne kemikalije. V enem ohi¹ju sta dva izbruha svetlobe. Lahko jih uporabite sami ali skupaj.Na glavo je postavljena dioda, ki oddaja uèinkovit in osredotoèen ¾arek svetlobe. Dve diodi na telesu oddajajo zelo priljubljeno, razpr¹eno svetlobo. Telo je moèno tudi za najmoènej¹e udarce ali padce.Svetilka ima dva brezplaèna stikala, uporablja pa se tudi za nadzor funkcij svetilke, druga pa za nastavitev osvetlitve.Obstaja baterija in polnilnik, tako z napajalnimi kabli, kot tudi z avtom.Druga vrsta hrd svetilke so lahke polikarbonatne svetilke. Razporejen je v svetli, svetli diodi, ki oddaja stalen in osredotoèen ¾arek svetlobe. Ustvari ¹irok sijaj in bo kupil, da vidi toèko v prostorih do 150 m.Naslednji tip svetilk je tisti, ki jih damo na obmoèja, ki so v nevarnosti eksplozije alkoholov in finega premoga.Prisotne so prijetne svetilke, veèinoma rdeèe barve, narejene iz umetnega telesa, ki prevaja elektriène naboje. Zagotavljajo pomoè pri elektromagnetnih in radijskih motnjah ter proti elektrostatièni razelektritvi.Hrd svetilke natanèno reproducirajo barve danega objekta, imajo trenutno ali stalno svetlobo.