Simptomi noseenosti v prvih dneh boleeine v trebuhu

Od pouka iz znanosti, televizije, spletnih forumov, èasopisov in pogovorov z mami / babicami - ugotovimo, kak¹ni so simptomi noseènosti. Vemo, da èe ni meseènih krvavitev, je zadnja faza testa noseènosti. Ko je test indiciran, je èas, da prièakujete omotico, lakote in predvsem slabost in bruhanje. Vendar pa preveè globoko v tem ne verjamemo, da smo na splo¹no vèasih priznali, da obstaja mo¾nost, da ko nimate nobenih stranskih uèinkov noseènosti. Verjetno so daleè nizke. Kar pa se ne bi zgodilo, je splo¹no preprièanje, da ko ni obdobja in da je slabo, to pomeni, da bo kmalu nad otrokom. Kaj pa stari in nestandardni simptomi noseènosti? In katere so lahko?

Prehranska hrepenenje - Ne govorim o sendvièu z namazom iz slivov, kumarice in jajène kreme. Vèasih ima noseèa ¾enska tako imenovano neprijetno hrepenenje, ki povzroèa nepremagljivo potrebo po u¾ivanju neu¾itnih izdelkov. Torej, na primer, sendviè z marmelado, kumarice in jajène paste, obilno vlije s tekoèim milom. Pojav tak¹nih simptomov zahteva takoj¹nje posvetovanje z zdravnikom.®eleznice v ustih - vèasih pride do tega, da noseènice ne¾no nabreknejo dlesni in krvavijo med ¹èetkanjem. V tak¹nih primerih bodo pogostej¹e obiske potrebni ne le pri ginekologu, ki vodi noseènost, ampak tudi pri zobozdravniku.Inkontinenca urina - najprej zato, ker dobro pijete. Drugiè, ker je va¹ mehur v poveèani maternici "vsak drugi" 2 kg majhnega bitja. Namesto tega ne morete storiti nièesar glede tega, edina mo¾nost je, da se opremite z nekaterimi hlaèkami (kot so blazinice za odrasle in da se pogosto kadite, saj lahko shranjevanje urina v povezavi s ka¹ljanjem ali smehom ima neprijetne posledice.Smrèanje - krivda za to je otekle nosnice, ki ne le dajo vtis nenehno polnjenega nosu in mirnih krvavitev, ampak tudi ponoèi smrèanje. Sovra¾i to kratko. Zahvaljujoè temu vas bo va¹ mo¾, ki vas je do zadnjega èasa skoraj vsako noè zbudil s svojim smrèanjem, razumel, ko ste se poèutili in kaj ga je stalo.Ko¾a se spremeni - gre za druge toèke na obliki in vratu tudi s pajki, ki se lahko pojavijo skoraj na vsakem ko¾nem ko¹èku. Ta model spremembe je odgovoren za melanin, ki nam v dobrih pogojih zagotavlja dobro ko¾o (ali kateri koli slog, èeprav lahko njeno pretirano ustvarjanje v redu blagoslovljenega stanja spro¾i nestandardne spremembe in material dom zdravih grozot. Ne razumite pa je. Vse te spremembe bodo potekale v kasnej¹ih obdobjih noseènosti ali najkasneje po porodu. Èe se barva spremeni in se na osebi pojavijo motnje, vlagajte v prah in ne pokrijte podlanke. Svetlobne lepotne nege uèinkovito prikrivajo vse pomanjkljivosti.Nespeènost - je prisotna zadnja, zelo nevarna, ki dodatno poudarja, da zagotavljamo drugim, da je noseènost »nov trenutek, kako lahko spimo«.

Zelo simptomi noseènosti, tisti, ki so znani in ne, kot tudi pridobivanje veliko trebuha so zelo uèinkoviti pri prepreèevanju spanja. Na ¾alost, morda ni naèina, da bi se spopadli z nespeènostjo, ki se je pojavila (v vsakem primeru vas ne smejo prepreèiti tablete za spanje!. Morate se navaditi nanj. Seveda pa bodo te slike, kot prej, z dobavo izginile. Teoretièno. Kot lahko vidite, so poleg standardnih simptomov noseènosti lahko tudi novi, vèasih sme¹ni, vèasih nekoliko manj¹i. Toda brez razloga, je noseènost edinstveno zadovoljna stopnja v ¾enskem ¾ivljenju, zato mi ni èudno, ko ¾elite, drage bodoèe matere, sreèno in samozavestno noseènost, pa tudi sreèno vzgojo prihodnjega potomstva.