Racunovodstvo tarnobrzeg

Računovodska pisarna kot gospodarski subjekt ponuja storitve na področju računovodstva, vodenja kadrovske dokumentacije in dokumentacije o plačah. Te pripomočke izdeluje za druge poslovne subjekte in organizacije ter za posameznike.S podpisom pogodbe se izvajalec, tj. Računovodski urad, poveže z gradbenimi obveznostmi, povezanimi z upoštevanjem davčne zakonodaje, delovnega prava in pravic iz socialne varnosti.

https://movement-system.eu/si/ Motion FreeMotion Free - Preprosta formula za učinkovitost sistema gibanja!

Za poenostavitev dela računovodskih uradov, ki serijsko opravljajo različne vrste poslov, je bil ustanovljen računovodski urad Optima. Modul Optima je pravkar integriran z računovodjo, zato je mogoče vse podatke redno posodabljati in sinhronizirati. To daje računovodji priložnost za začetek poslovanja brez dodatne prijave.Glede na število in naravo podjetja lahko uporabite različne module, ki so vključeni v program Optima Biuro Rachunkowe.Modul Davčne knjige na primer omogoča neposredne računovodske storitve za podjetja. Kupil bo za oddajo z naslovom zakladnice, v skladu z najnovejšimi predpisi. Drug modul, Trgovska knjiga, omogoča, da knjige oblikujete skupaj z najsodobnejšim zakonom o računovodstvu. Računovodski procesi so v veliki meri avtomatizirani. Ta modul beleži DDV. Prav tako omogoča pošiljanje informacij v elektronskih postopkih.Naslednji modul osnovnih sredstev omogoča računovodskim pisarnam, da vodijo evidenco osnovnih sredstev, pa tudi pravne in psihološke vrednosti za kupca. Omogoča tudi načrtovanje amortizacije. Prav tako samodejno beleži odpise amortizacije, beleži zgodovino osnovnega sredstva.Modul za kadre in plače izračuna in poda davčne napovedi, izračuna prispevke ZUS. Računovodskim uradom omogoča, da hranijo popolno dokumentacijo o HR in plačah. Deluje z načrtom Plačnik. Popravlja plačilne liste in podatke pošlje davčnemu uradu. Vse to se dogaja skupaj z najnovejšimi predpisi, ki se stalno posodabljajo.Program Optima enostavno izberejo računovodske pisarne in davčni svetovalci. Javna je v stacionarnem modelu skupine in storitev, ki je na voljo prek interneta.