Prosti program za gradbeno podjetje

Program comarch erp xl, prej imenovan CDN XL. Programska oprema je namenjena tako povpreènim kot hitrim podjetjem, ki delujejo v naslednjih panogah: komercialna, proizvodna in storitvena.

Make LashMake Lash Učinkovit način za čim večje trepetanje!

Program comarch erp xl ima ¹iroko funkcionalnost. Njegova znaèilnost je, da zagotavlja popolno podporo in avtomatizacijo poslovnih procesov zavarovanja. Omogoèa upravljanje celotnih poslovnih procesov v podjetju. Poleg tega je modularna konstrukcija, ki omogoèa vsem uporabnikom, da jo prilagodijo individualnim potrebam podjetja. Celoten sistem, ki velja za spletne in offline razrede.Program je najpogosteje izbran ERP sistem ¾e vrsto let. Veè kot 4000 podjetij ima to programsko opremo in so ponosni. Ta metoda sodeluje pri bolj zanimivi uporabi prodajnih poti. Zahvaljujoè temu je mogoèe uèinkovito upravljati ne le logistiko, ampak tudi vire.Ta kombinirani sistem je veèinoma univerzalna naprava v umetnosti ERP na trgu. Zajema vsa podroèja poslovanja podjetja.Modul "Trgovina in distribucija" v sistemu omogoèa podporo izvajanju procesov na podroèju trgovine in distribucije. Podjetje posluje iz prodajnih in nabavnih sten.Modul "Produkcija" je opremljen z orodji za enoto in serijsko delo. Ima tudi orodja za diskretno in procesno izvedbo. Podpira projektne dejavnosti in tudi njihovo dokonèanje. Omogoèa vam definiranje tehnologije, definiranje proizvodne poti, izdelavo urnika dela in izvajanje proizvodnega procesa.Modul "Upravljanje skladi¹èa" vam omogoèa nadzor nad zalogami in izdajo skladi¹ènih nalogov. Zahvaljujoè takemu elementu je mogoèe preprosto odpraviti napake.Modul "Servis in popravila" bo omogoèil seznam in dodatno tudi izvedbo servisnih nalogov. To je orodje za izdelavo procesov s podroèja storitev.Modul "CRM" vam daje mo¾nost, da zberete znanje o strankah. Z njim lahko dobite idejo tudi o potencialnih kupcih. Omogoèa vodenje dela prodajnih in marketin¹kih skupin.Program erp xl ima tudi veliko drugih mo¾nosti, ki jih je vredno nauèiti iz loèene prakse.