Mo kih las

Moja neèakinja je zelo ¾eljna igranja z lasmi, lahko jo potegne¹, si jo razèe¹ka¹ in uredi. Hkrati pa je resnièno vsrkano, da èe hoèete, da je vse lepo, lahko ¹estkrat polo¾ite eno pletenico, na vse polo¾ite lokne ali pa jih obre¾ete. Res mu je v¹eè ¹olsko delo in oblikovanje zanje. Njena nova kreacija Princesa roparja je tudi izvirna in je potrebovala popolno prièesko in obleko. Na zaèetku je moja mama zmeèkala nekaj kite z loki v njih. Potem je to oèarljivo dekle reklo ne, ne in spet ne. Bolj prijazen bom v kodrastih laseh ... zato se je zaèelo. Pol ure snemanja tudi njihovo modeliranje. Izgledala je èudovito kot velika princesa. ©ele ko so se isti gostje z razvajenimi dekleti ponovno hitro spremenili. Ne prièakujem, da je od zaèetka proizvodnje minilo veè kot dve uri. Nenadoma ... je popolnoma spremenila svoje ideje in v svojem govoru je bilo malo bolj "toliko, da res ne ¾elim, ker se ne spomnim princese, kak¹na je njena podrejena." Spra¹evala se je za novo prièesko, lasje pa so bile zavezane v zavedanju ohlapne koke. Ker, kot je rekla zgoraj, imamo veliko spretnosti pri rezanju njenih las, tako da je tudi ¹lo zelo hitro. Njena mati je bila na njeni edini strani nagnjena, da ostane z njo in pri dvajsetih.

Preverite, kje kupiti lasnice