Lase tumblr

Moja sestra ljubi igranje z lasmi, ¹e vedno jo lahko potegne¹ po glavi, se jo preèe¹lja¹ in sika¹. To je tako vpeto, da lahko, èe hoèe¹, da bi vse izgledalo èudovito, eno obleko polo¾imo ¹estkrat, vsakiè ko jih nanesemo na lase ali pa jih stisnemo. Najbolj dragocene ¹olske predstave in izdelava za njih. Njena nova kreacija, Princesses Joker, je bila izvirna in je potrebovala popolno prièesko in obleko. Na zaèetku jo je mama zapletla z veè pletenicami, ki so bile pritrjene na njih. Kasneje je ta èudoviti enajstletnik rekel ne, ne in nikoli enkrat. V sobah bom izgledal lep¹e ... in zaèelo se je. ©tirideset pet minut overclockanja, medtem ko jih kombiniramo. Izgledala je èudovito kot velika princesa. In ko so se gostje z aristokrati premislili dovolj hitro. Ne ustvarja, razen, da je od zaèetka skladanja do predstave minilo dve uri. Neprièakovano ... popolnoma spremenila vizijo, in v njenem govoru je zvenela malo kot "nieeee, ne maram, ne spomnim nièesar na aristokrata, ki ji prina¹a veliko". Sama si je zastavila novo prièesko, lasje pa so bile vezane na izdelavo polnjene koke. Na poroki, kot sem napisal zgoraj, zdaj treniramo njene lase, tako da je zadnji ¹el popolnoma gladko. Njena mama je bila na moji strani ustvarjena v nekaj minutah.

https://denta-s.eu/si/

Najbolj¹i lasni vlo¾ki za dekleta