Gemolo ki mikroskop

Operativni mikroskopi so obdelani pri opravljanju nalog, ki zahtevajo izjemno natanènost na majhnem podroèju delovanja, zato so bile uporabljene v medicinskih postopkih na podroèju oftalmologije, zobozdravstva, otorinolaringologije in nevrokirurgije. Operacijski mikroskop ni samo standardna naprava za iskanje mikroskopov, ki je namenjena samo poveèavi slike, temveè tudi oprema, ki poveèuje stereoskopijo slike in globino polja. Med drugim se uporabljajo mikroskopi, ki delujejo v mikrokirurgiji, ki ima operativno metodo, ki temelji na ustvarjanju metod na zelo nizkih anatomskih strukturah. Nekateri operacijski mikroskopi, ki se uporabljajo v mikrokirur¹kih operacijah z vgrajeno kamero, omogoèajo tudi zanesljivo dokumentiranje obdelav.Sodobni kirur¹ki mikroskopi so zapletena kontraverzivna mehanska suspenzija kirur¹ke optike, nova generacija in naprava obstaja v koaksialni ksenonski osvetlitvi, samodejnem ostrenju, avtobalizaciji in varioskopu. ©tevilne sodobne re¹itve, ki se uporabljajo v naslednji generaciji operacijskih mikroskopov, zmanj¹ujejo tveganje za napako pri nevarnih operacijah, ki varèujejo z zdravjem ali bitjem. Drugi operativni mikroskopi so avtomatizirani v zneskih, njihovi operativni parametri pa se lahko sinhronizirajo z operacijskimi ¹olami, ki upravljajo mikroskopsko napravo med nevrokirur¹kim postopkom. Danes znanstveniki ¹pekulirajo, da bo stalen napredek v mikroskopiji omogoèil zaèetek razvoja nanotehnologije, ki se bo verjetno na¹la v ¹iroki uporabi v medicini prihodnosti.