Evakuacija ranjenih z boji ea

V blokih, ki jih imajo mnoge ¾enske, je pomembno jasno oznaèiti poti za izhod v sili. Torej ima varnost v naèrtu, predvsem pa morajo stanovalci vedeti, kam naj slu¾ijo v nujnih primerih. Pomembna je izpolnitev vseh predpisov, ki jih urejajo javne zgradbe.

Pomembne oznakeZnaki, ki sprejmejo konèno napotitev za tiste, ki so blizu evakuacije, so tako potrebni, da je dejansko nemogoèe, da se zgradba pobere brez teh segmentov. Zato je vredno vlo¾iti veliko denarja in ugotoviti, da je prviè mo¾no pobrati hi¹o. Vse, kar morate storiti, je, da izpolnite vse standarde, ki so nam bili nalo¾eni, v tem trenutku imamo ustrezno oznaèene izhode v sili.prièakovanjaNa kaj moramo biti pozorni, èe sami izberemo opremo za zasilno razsvetljavo:- najprej moramo biti pozorni na skupino uspe¹nosti,- vredno je preveriti tudi skladnost z naèrti novih podjetij,- cena bi se morala ¹teti za nas,- pomembno je preveriti material, iz katerega je bila povezava ustvarjena,- vredno je plaèati mnenje o nastanku, v katerem je pritrjena povezava,- ki je nujna oblika izdelka, \ t- kak¹no ime je potem niz,- trajnost strukture, \ t- oblikovanje estetike.Zelo omenjene strani bi morale biti osredotoèene predvsem na to, na kar bomo pozorni pri nakupu svetilke.Pomembna izbiraMnoge ¾enske se ne zavedajo situacije od sedanjosti, da je vodilna svetilka v sili izredno pomemben del vsake javne zgradbe ali delovnega mesta. V primeru prihodnosti torej obstajajo nekateri od tistih elementov, ki jih prevzame panièna vrsta. Z eno besedo ne smete shranjevati na zadnji vrsti izdelkov.