Delo je se posebej nevarna opredelitev

Zdravje in zaupanje sta smeri, ki ju ne smemo podcenjevati. Še posebej, če je na delovnem mestu posebno tveganje, na primer v bližini nevarnosti eksplozije. Zavestno upoštevanje načel zdravja in varnosti pri delu je ponavadi osnova za to.

Toda za njim bo imela priložnost, da ustanovi podjetje - delovni prostor je treba obravnavati kot dovolj zavarovan. Morda je najpomembnejše vprašanje med najpomembnejšimi vprašanji kompetentni oblikovalec, ki bi moral v načrtovanje namestitve vključiti v svojo idejo prihodnji namen naprave, vrsto snovi in ​​splošne delovne pogoje. Izbira ustreznega zavarovanja in opreme zato onemogoča optimizacijo splošnih pogojev in v veliki meri odpravo virov vžiga, ki bi lahko nastali zaradi električne opreme na tem področju.

Drug pomemben element, ki pomeni varnost, je uporaba ukrepov opozarjanja. To je med drugim vloga akustičnih signalnih naprav (zvoka, ki z glasnim in jasnim zvokom omenjajo nevarnosti ali moteče spremembe v napravi. Značilen hrup sirene je bogat sistem za opozarjanje pred nastalo nevarnostjo. Pri izbiri specializiranih prodajaln lahko najdemo tudi zvočnike, večtonske sirene, piske in gonge. Obstajajo tudi modeli, ki poleg zvočnega signala uporabljajo svetlobne rešitve - v tem primeru vas sinhronizirana kombinacija zvoka in svetlobe opozori na nevarnost.Poleg tega je treba navesti, da je v pristojnosti in ciljih delodajalca zagotoviti zaposlenim tehnične ali organizacijske zaščitne ukrepe, skupaj s številom