Davena blagajna 2018 odpu eanja

Zelje spada med najpomembnej¹e in najbolj uporabljene zelenjave v poljski kuhinji. Obstaja veliko jedi, ki se kuhajo na osnovi belega zelja ali kislega zelja. Elektrièni drobilnik z zeli¹èem je od zadnjega zaèetka zelo priroèna oprema v trgovinah, restavracijah in na nov naèin, kot tudi na domaèem terenu.

Elektrièni zeljeni helikopter se hitro odcepi in zmanj¹a kolièino te zelenjave. Pred rezanjem zeljne glave so prikraj¹ane za zgornje liste in ¹ele potem so dodeljene za drobljenje. Toda preden pridete do rezalnika, ga morate vzeti iz trdega korena. Nobenega uporabnega naèina ni, da bi ta no¾ naredil no¾, ker ima sodoben rezalnik mo¾nost rezanja korena z svedrom. Na osnovi naprave je srednje velika glava zelja, ko se zgodi zelo nevarno, jo je treba pred drobljenjem rezati samo na polovico. Slicer & nbsp; je narejen iz nerjaveèega jekla. Telo stroja je pobarvano s troslojnim pra¹nim lakom. Zaradi drsnega le¾aja in profesionalnega sistema tesnjenja celotna konstrukcija ni nagnjena k okoljskim pogojem, ki spremljajo postopek rezanja zelja. Da bi odstranili elektrièni drobilnik, je treba glavno gred na vsakih petnajst ur delovanja mazati, kot tudi poiskati napetost klinastega jermena. Drobilnik poganja elektromotor, ki zahvaljujoè stiskalnici poganja rezalno plo¹èo, ki je vedno izdelana iz litega ¾eleza. Glavna gred, na kateri se sestavlja baza, je podprta tako, da je potrjena enostavna in dolgotrajna uporaba drobilnika. Drobljenje zelja pri ohranjanju elektriènega rezalnika ne povzroèa preveè dela, skraj¹a èas drobljenja in ne zahteva velike fiziène vrednosti, èe je to v primeru obièajnih rezalnikov. Kar je pomembno, je resen kraj v primeru drobljenja velike kolièine te zelenjave. ©e ena prednost tak¹ne opreme obstaja, èe zdrobljeno zelje ni prilo¾nost, da pade ven in se nasadi v sosednji sobi. In ker s pomoèjo posebnega sto¾èastega lijaka zelje pade neposredno, na primer v sod, velik lonec, vreèko ali silos.